. ... คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.1 | FreewareACPYU

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.1

ที่ website ภาษาอังกฤษออนไลน์.com ได้จัดทำชุดศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 จำนวน 245 คำ ขึ้น ซึ่งดัดแปลงจาก สพป. ชลบุรี เขต 3
จึงได้นำศัพท์ดังกล่าวมาเป็นวัตถุดิบสำหรับโปรแกรมคำศัพท์ชั้น ป.1 นี้
มีคำซ้ำกันสองคำได้แก่ goodbye และ sun จึงเหลือคำศัพท์ 243 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program

การทำงานของโปรแกรม
หน้าแรก

หน้าหลัก ศัพท์แบ่งเป็นชุดละ 10 คำ มี 25 ชุด หรือจะเลือก ฝึกทั้งหมด

หน้าตัวอย่าง ศัพท์ชุดที่ 7 คำที่ 61 - 70

กดเลือก 1 เป็นทดสอบแบบตัวเลือก แสดง ศัพท์ ให้เลือกความหมายที่ถูกต้อง

กดเลือก 2 เป็นทดสอบแบบตัวเลือก แสดง ความหมาย ให้เลือก ศัพท์ ที่ถูกต้อง

กดเลือก 3 เป็นทดสอบแบบตัวเลือก ฟังเสียงศัพท์ ให้เลือกความหมายที่ถูกต้อง

click ที่ศัพท์แต่ละตัวเพื่อดูคำแปล และฟังเสียงอ่านศัพท์ หรือ กดเลือก 7 เพื่อเรียนศัพท์ในชุดทีละคำ


หากเลือก ฝึกทั้งหมด จะพบหน้าจอนี้
เราสามารถ click ดูศัพท์แต่ละตัวอักษร
เลือกแบบทดสอบ ตามจำนวนอักษรในคำ หรือ ตาม อักษรนำหน้า
เช่น เลือกทดสอบศัพท์ทุกคำที่ยาว 4 ตัวอักษร พบว่า มีศัพท์ 75 คำ

หรือ ทดสอบศัพท์ทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว E มีศัพท์ 7 คำ

หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างครับ
ศัพท์ เป็นเรื่องของการสะสม และ วินัย ในการเรียน

click บรรทัดนี้ เพื่อดูศัพท์ในโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น