. ... ค้นหาและติดตั้ง chrome ในภาคภาษาไทย | FreewareACPYU

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ค้นหาและติดตั้ง chrome ในภาคภาษาไทย

หากเริ่มค้นหา chrome เพื่อ download และติดตั้งโปรแกรม
ถ้าเริ่มที่ www.google.co.th หรือ google ไทย ค้นหาคำว่า chrome download ก็จะพาไปยัง website ที่สามารถ download โปรแกรมมาติดตั้งได้ และเมนูต่าง ๆ จะเป็นภาษาไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น