. ... ตั้งค่า home page ให้ firefox | FreewareACPYU

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตั้งค่า home page ให้ firefox

*สมมุติว่าตอนนี้หน้าเริ่มต้น (home page) ของ firefox คือหน้าในรูปด้านล่างนี้
ac21912554s1.blogspot.com
ทุกครั้งที่ firefox ทำงาน จะเปิดหน้า web นี้เป็นหน้าแรกเสมอ
หากต้องการเปลี่ยนจะทำอย่างไร

* สมมุติว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ web  account.payap.ac.th
และต้องการให้ web นี้เป็นหน้า home page ของ firefox บ้าง

*เริ่มกันเลย
วิธีแรกใช้ mouse จับที่ icon (รูปภาพขนาดเล็ก ในภาพตัวอย่างเป็นกระดาษสีขาว สำหรับ web อื่นอาจเป็นรูปอื่นได้)
เลข 1 แล้วลากไปทิ้งที่ icon รูปบ้าน (เลข 2)

*ผลที่ได้ จะพบกรอบโต้ตอบ (dialog box) เขียนว่า
Do you want (คุณต้องการ) this document (เอกสารนี้) to be your new home page?
(เป็นหน้า home page ใหม่ของคุณไหม)
ก็ตอบ yes ก็เสร็จพิธีที่ 1

*อีกวิธี
click เมนูคำสั่ง tools และ click ต่อที่คำสั่ง options (ตัวเลือก)

สำหรับ firefox 12
click ที่ สามเหลี่ยมชี้ลง (drop down) 1
click ต่อที่ options (2)
และ click สุดท้ายที่ options (3)

 
* ที่ กรอบโต้ตอบชื่อ Options
อยู่ที่กลุ่มคำสั่ง General (ซ้ายสุด) ก็จะได้ดังภาพล่าง
จะเห็นว่าค่าใน home page ยังเป็น ac21912554s1.blogspot.com
ซึ่งเป็น home page ที่ได้ตั้งไว้
ให้ click ที่ปุ่มคำสั่ง use current page (ใช้หน้าปัจจุบัน)
ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หน้า web account.payap.ac.th
จึงเป็นการบอก firefox ว่า ขอใช้หน้าปัจจุบันนี้ เป็นหน้า home page


* เมื่อสั่งแล้วค่า home page ก็เปลี่ยน account.payap.ac.th แล้ว
ต่อไปทุกครั้งที่เรียกใช้ firefox ก็จะเปิดหน้า web account.payap.ac.th เป็นหน้าเริ่มต้นเสมอ


*

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น