. ... ศัพท์ Entrance 2192 คำ | FreewareACPYU

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศัพท์ Entrance 2192 คำ

ท่านที่เตรียมตัวสอบ Entrance 
ที่ website  http://www.sara-dd.com
ได้รวบรวมศัพท์ไว้ร่วม 3000 คำ

จึงได้นำศัพท์ชุดดังกล่าว มาทำเป็นโปรแกรมท่องศัพท์ครับ 

click บรรทัดนี้ download program ตัดคำศัพท์ที่ซ้ำกันออกเหลือ 2189 คำ


click บรรทัดนี้ เพื่อ อ่านคำอธิบายในการติดตั้ง


click บรรทัดนี้ เพื่อดูไฟล์ศัพท์ เป็น excel file

การติดตั้ง
click เลือก Next เพื่อเริ่มการติดตั้ง
เลือก I agree with the above terms and conditions
เป็นโปรแกรมแจกฟรี ไม่ได้จัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ตามโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อหลวง"

โปรแกรมจะติดตั้งลงใน folder ดังกล่าว click เลือก next
 โปรแกรมขอคำอนุญาตสร้าง folder ดังกล่าว
click เลือก yes เพื่อทำงานต่อ

เมื่อติดตั้งเสร็จ โปรแกรมก็จะเริ่มทำงาน

การทำงานของโปรแกรมจะคล้าย ๆ กับโปรแกรมท่องศัพท์อื่น ๆ ที่ได้ทำไปครับ

ตัวอย่างเลือกศัพท์ชุด 4 คำที่ 31 ถึง 40
click ที่คำ จะอ่านศัพท์คำนั่น และแสดงความหมาย
มีแบบทดสอบให้เลือก 5 แบบ
แบบที่ 1 อังกฤษ-ไทย
แสดงคำศัพท์ และ ตัวเลือก ความหมาย 4 ตัวเลือก
ตอบจนกว่าจะถูก มีเสียงอ่านศัพท์

แบบทดสอบ 2 ไทย- อังกฤษ
แสดงคำแปลไทย  ให้เลือก ศัพท์อังกฤษ

แบบฝึกหัดที่ 3 ฟังเสียงศัพท์ และเลือกคำแปลไทย

3 แบบทดสอบแรก เน้น ใช้เวลาในการทำน้อย เหมาะกับการฝึกครั้งแรก ๆ หรือ ใช้ทบทวน
แบบทดสอบ 4 พิมพ์ศัพท์ เป็นแบบที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
ตอบผิดได้ 3 ครั้ง มีการใบ้จำนวนอักษร และ อักษระที่ถูกตำแหน่ง
 แบบทดสอบสุดท้ายที่ได้มีตัวอย่างจอภาพ จะเป็นแบบ ฟังเสียงแล้วพิมพ์ศัพท์
เหมาะกับการฝึกฟัง
นอกจากนั่นยังเลือกชุดศัพท์ที่ต้องการ

ในหน้ารวมทดสอบ
จะมีทางเลือก ได้แก่
เลือกแสดงศัพท์ ตามหมวดอักษร
หรือ ทดสอบศัพท์ ตามจำนวนอักษร เช่น ศัพท์ทุกคำที่ยาว 3 อักษร
หรือ ทดสอบศัพท์ ตามอักษรตัวแรก เช่น ทุกคำที่ขึ้นต้นด้วย อักษร C
และ สามารถเลือก ช่วงชุดศัพท์ที่ต้องการ และ แบบทดสอบที่ต้องการได้อีกด้วย

เช่นเลือกทดสอบทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร C
การทดสอบจะเป็นแบบพิมพ์ โดยมีศัพท์ทั้งหมด 252 คำ


หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น