. ... โปรแกรม error identification (2) | FreewareACPYU

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โปรแกรม error identification (2)

ชุดนี้เป็นภาค 2 ต่อจากชุดก่อนที่มีคำถาม 120 ข้อ ชุดนี้ มี 150 ข้อ (รวมกันก็ 270 ข้อ)
click บรรทัดนี้ เพื่อไปอ่าน บทความ โปรแกรม Error Identification (1)
แบบฝึกหัดยังคงนำมาจาก website เดิม คือ
www.englishdaily626.com -  English Exercises - Error identification

คราวนี้ ได้ตัวช่วยเพิ่มเติม คือ คำอธิบายประกอบ สั้น ๆ ได้ใจความ  
click บรรทัดนี้เพื่อ download program

หน้าตาโปรแกรม Error Identification ชุดแรก
 ***
หน้าตาโปรแกรมชุด 2 มี 150 ข้อ
****
เมนูหลัก
**
ความพิเศษของชุดนี้ คือ คำอธิบายสั้น ๆ ได้ใจความจาก อาจารย์ สุนิสา เบทส์ ขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
***
การทำงานของโปรแกรม เหมือนชุดแรก
***
***
ต่างไป ตรงที่ คำอธิบายสั้น ๆ ว่าผิดอย่างไร ควรแก้ไขเพราะเหตุใด
หวังว่า คงได้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้ บ้าง นะครับ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ช่วยแจ้งให้ทราบ เพื่อการแก้ไข ต่อไปครับ
***
***
***

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น