. ... โปรแกรมในครัวเรือน | FreewareACPYU

หน้าเว็บ

โปรแกรมในครัวเรือน********************
 โปรแกรมฝึกพิมพ์ แป้นเครื่องคิดเลข                                                                                     
- เกี่ยวกับโปรแกรม และ download- การติดตั้ง- การใช้งาน
- กุญแจสู่ความสำเร็จ

 โปรแกรมท่องแม่สูตรคูณ   (ป.2)                                                                       
เกี่ยวกับโปรแกรม download และ ติดตั้งการใช้งานแนวคิดในการพัฒนา
โปรแกรมฝึกบวก 1 ถึง 9 อย่างง่าย

 โปรแกรมท่องศัพท์จากเมนูอังกฤษ Excel 2007                   
- เกี่ยวกับโปรแกรม และ download- รายชื่อศัพท์
 โปรแกรมท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ My First Word Book
- แนะนำโปรแกรม และ download- สำหรับ windows 8อ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
 โปรแกรมท่องศัพท์ ชุด Dolch word list ศัพท์สำหรับเด็ก ๆ ประถมต้น 
แนะนำและ download โปรแกรมศัพท์ในโปรแกรม- สำหรับ windows 8
 โปรแกรมท่องศัพท์ชั้นประถม       
ในหนังสือเรียน Express English  1 ป.1 อ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้ - สำหรับ windows 8
ในหนังสือเรียน Express English  3 ป.3 ศัพท์ในโปรแกรม
ในหนังสือเรียน English Primer Book 1 ป.1การใช้งานอ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
ในหนังสือเรียน Smile 1 - 6   ป.1 - ป.6ศัพท์ในโปรแกรม  106 คำ- สำหรับ windows 8
ในหนังสือเรียน Say Hello 2  3 4 5 ป.2 3 4 และ ป.5ศัพท์ในโปรแกรม
ในหนังสือเรียน Let's go 1 2 3 4th edition ป.1 2 3ศัพท์ในโปรแกรม
ในหนังสือเรียน Projects:Play and Learn 1 2 3 4 ป.2 3 และ 4ศัพท์ในโปรแกรม
ในหนังสือเรียน Projects:Play and Learn 5 และ 6 http://www.investinassam.com/images/new.gif
ศัพท์ในโปรแกรม

ในหนังสือเรียน Let's go 4 5 6 4th editionศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1  243 คำ ศัพท์ในโปรแกรม
* โปรแกรมศัพท์ spelling bee ชั้น ป.1- ป.3http://www.investinassam.com/images/new.gif ศัพท์ในโปรแกรม
* โปรแกรมศัพท์ในหนังสือเรียน Solution ชั้น ม.1 ศัพท์ในโปรแกรม
โปรแกรมท่องศัพท์ในหนังสือ Top score student's book 1 ชั้น ม.1ศัพท์ในโปรแกรม
 โปรแกรมท่องศัพท์ 500 คำ ที่พบบ่อยที่สุดในหนังสือเรียน ป.1 - ป.3      
แนะนำโปรแกรม download และ ติดตั้งศัพท์ทั้ง 500 คำ- สำหรับ windows 8
 โปรแกรมท่องศัพท์ 350 คำที่ใช้บ่อยสุด ๆ จาก website ภาษาอังกฤษออนไลน์.com                                            
- Download ,ติดตั้ง และ การใช้งานคำศัพท์ทั้ง 350 คำ- สำหรับ windows 8
 โปรแกรมท่องศัพท์ 500 คำที่ใช้บ่อย จาก website ของ มหาวิทยาลัยเชียงราย                                
Download ติดตั้งและ ใช้งานโปรแกรมคำศัพท์ทั้ง 500 คำ
 โปรแกรมท่องศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยที่สุด จาก website www.MyFirstBrain.com
Download ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคำศัพท์ทั้ง 1000 คำ
 โปรแกรมท่องศัพท์ กริยา 3 ช่อง 175 คำ
Download ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคำศัพท์ 175 คำ- สำหรับ windows 8
โปรแกรมศัพท์ตรงกันข้าม 40 คำที่ใช้บ่อย

 โปรแกรมท่องศัพท์ จากหนังสือ Projects:Play and Learn เล่ม 3 ถึง 6                                            
เกี่ยวกับโปรแกรม download version ใหม่ - คำศัพท์ในเล่ม 3 - คำศัพท์ในเล่ม 4
 - คำศัพท์ในเล่ม 5 - คำศัพท์ในเล่ม 6- สำหรับ windows 8
download เล่ม 3 version เก่าdownload เล่ม 4 version เก่าdownload เล่ม 5 version เก่า
download เล่ม 6 version เก่าอ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
 โปรแกรมท่องศัพท์หนังสือ Let's go 3 Student Book 3rd edition ประถมปีที่ 3ศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรม
 โปรแกรมท่องศัพท์หนังสือ Let's go 5 และ 6  Student Book 3rd edition ประถมปีที่ 5 และ 6
โปรแกรมท่องศัพท์ประถม และ O-net ป.6ศัพท์ในโปรแกรม
โปรแกรมทดสอบศัพท์ 3000 คำ ชั้น ป.1 ถึง ม.6 ศัพท์ในโปรแกรม
  โปรแกรมท่องศัพท์ ป.6 ม.3  จากงานวิจัยของ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 2552                     
แนะนำโปรแกรม ป.6 - ศัพท์ในโปรแกรม- สำหรับ windows 8
แนะนำโปรแกรม ม.3
 - ศัพท์ในโปรแกรม
แนะนำโปรแกรม ม.6  - ศัพท์ในโปรแกรม
 โปรแกรม 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อยจัดอันดับโดย ESL.About.comศัพท์ในโปรแกรม
 โปรแกรมท่องศัพท์ 330 common verbs จัดโดย www.acme2k.co.ukศัพท์ในโปรแกรม
 โปรแกรมท่องศัพท์ 665 คำกริยาที่ใช้บ่อยศัพท์ในโปรแกรม
 โปรแกรมศัพท์เตรียมสอบ ก.พ. และส่วนราชการอื่น ๆ ศัพท์ในโปรแกรม
 โปรแกรมท่องศัพท์  "ศัพท์ควรรู้" 3500 คำ จาก Website www.Blogsoi.com
แนะนำและติดตั้งโปรแกรมศัพท์ในโปรแกรมอ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
 โปรแกรมท่องศัพท์  "ศัพท์ที่เด็กไทยควรรู้" 3467 คำ จาก Website "ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ"
แนะนำและติดตั้งโปรแกรมการใช้งานอ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
 โปรแกรมท่องศัพท์ Longman Defining Vocabulary 2178 คำ และ ศัพท์ที่ใช้
 โปรแกรมท่องศัพท์ Longman Communication 3000คำศัพท์ในโปรแกรม
* โปรแกรมศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้
 โปรแกรมท่องศัพท์ Entrance 2189 คำ
แนะนำและติดตั้งโปรแกรม - สำหรับ windows 8
* โปรแกรมศัพท์ในหนังสือเรียน Four Corners * ศัพท์ในโปรแกรม
 * โปรแกรมศัพท์เตรียมสอบ  IELTS 4000 คำ
 * โปรแกรมศัพท์ TOEIC 3420 คำ   , โปรแกรมทดลองสอบ TOEIC
 * โปรแกรมคำศัพท์ TOEFL 1000 คำ   จากง่ายไปยาก
 โปรแกรมศัพท์พื้นฐานจาก Website Manything.Org 
แนะนำโปรแกรมศัพท์ 499 คำ
* โปรแกรมท่องศัพท์ บัญชี 813 คำ จาก website คลังศัพท์ไทย                
ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานศัพท์ 813 คำ
โปรแกรมท่องศัพท์ 833 คำบัญชีจาก web suretax ศัพท์บัญชีทั้ง 833 คำ อ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้


112 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากครับ เพิ่งจะเจอโปรแกรมดีๆ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กให้มากที่สุดครับ และผมขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยสอนวิธีการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปทำเป็นโปรแกรมท่องคำศัพท์ด้วยครับ
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โปรแกรมไม่ได้เขียนให้อ่านหรือ import ไฟล์คำศัพท์เข้าไปได้ครับ (ยังไม่มีความสามารถถึงตรงนั่นครับ)
   หากส่งไฟล์ศัพท์เป็นไฟล์ excel มีคำศัพท์ และ คำแปลมาให้ผม
   แล้ว ผมก็จะนำศัพท์ลงในโปรแกรมได้ครับ

   และจะปรับแต่ง เพิ่ม หรือ ลดส่วนใด ๆ ของโปรแกรมก้บอกมาได้ครับ

   ลบ
 2. ขอบคุณมากๆๆครับ ผมชอบโปรแกรมพวกนี่เพราะทำให้ผมสนุกกับการจพคำศัพท์มากขึ้น

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบพระคุณครับ ประโยชน์คงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ละครับ
   หวังว่าคงได้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ครับ

   ลบ
 3. เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

  ตอบลบ
 4. มีประโยชน์มากมาย ขอขอบคุณมากกกกกกกก

  ตอบลบ
 5. มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 6. โปรแกรมรวบรวมคำศัพท์จากหนังสือพิมพ์มีไหมครับ อยากอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้คับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หา website ไหนที่รวบรวมศัพท์จากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษยังไม่เจอครับ
   ถ้ามี web ไปนรวบรวมไว้ รบกวนแนะนำด้วยครับ

   ลบ
  2. มีที่นี่ค่ะ
   https://www.dropbox.com/s/n09jn7p4gl2nh21/News%20Vocab%20-%20Bangkok%20Post%20.pdf?dl=0

   ลบ
  3. พอจะบอกได้ไหมครับ ว่าใครเป็นเจ้าของ เวลาทำจะได้ขออนุญาติได้ครับ

   ลบ
  4. ผู้จัดทำคือครูมงคล คลังมนตรี(ตามอ้างอิงในเอกสาร) ตามเฟสบุ๊คลิงค์ที่แนบมาค่ะ
   https://www.facebook.com/krumongkol?fref=ts
   มีเผยแพร่ที่นี่ค่ะ(ส่วนลิงค์ที่ให้หนูเก็บไว้ใช้ส่วนตัวค่ะ)
   http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/EbookinTHAI/News%20Vocab%20-%20Bangkok%20Post%20.pdf

   ลบ
  5. ขอบคุณครับ ศัพท์เยอะจริง ๆ ครับ

   ลบ
 7. อยากได้คำศัพท์ทางกฎหมายครับ ผมจะพิมพ์ใส่ในไฟล์ excel ให้นะครับ
  แต่รบกวนบอกรายละเอียดที่จะต้องพิมพ์ลงใน excel ให้หน่อยนะครับ
  ว่าจะต้องพิมพ์คำอ่านและคำแปลด้วยหรือไม่ และช่องที่จะให้พิพม์ใส่
  ต้องติดกันหรือไม่อย่างไร คือผมใช้ excel ไม่ค่อยเก่ง แล้วผมจะจัดหา
  คำศัพท์ให้นะครับ โปรแกรมแบบนี้ดีมากๆ ครับ แต่สำหรับนักกฎหมาย
  จะหายากมากๆ เพราะเป็นศัพท์ที่ปกติไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
  ต้องขอรบกวนด้วยนะครับ ^__^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีครับ คุณบูรพาฯ
   พิมพ์ 2 คอลัมน์ครับ คือ คอลัมน์ 1 เป็นศัพท์ และ อีกคอลัมน์ 1 เป็นคำแปลครับ
   ส่วนคำอ่านนั่น ถ้าเป็นศัพท์ทั่วไป จะมีเสียงอ่านอยู่แล้ว
   แต่ถ้าเป็นศัพท์เฉพาะ เช่น ศัพท์กฏหมายนี้ เสียงอ่านคงไม่มีครับ
   ส่วนจะให้ คำอ่าน หรือไม่นั่น ส่วนตัวแล้ว ผมไม่ค่อยใช้ และ ไม่ค่อยชอบ คำอ่าน ครับ
   ในความคิดเห็นแล้ว ไม่ต้องพิมพ์จะดีกว่าครับ ไม่เสียเวลาด้วยครับ
   สรุปว่า พิมพ์มา 2 คอลัมน์ครับ
   1. คำศัพท์
   2. คำแปล
   ครับ
   ขอบคุณมากครับ

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  3. เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ผมต้องพิมพ์คำศัพท์ 1 ช่อง และ คำแปล 1 ช่อง ติดกัน
   เท่านั้นโดยไม่ต้องใส่ลำดับเลขที่ใช่ไหมครับ
   ขอถามเพิ่มเติมครับ จำกัดจำนวนคำศัพท์หรือไม่ครับ? ต้องเป็นคำศัพท์เพียงคำเดียวเท่านั้น
   สามารถใส่หลายคำได้ไหมครับ เช่น
   Take Evidence แปลว่า สืบพยาน
   Warrant of Arrest แปลว่า หมายจับ
   Seizure of Assets to Pay a Fine แปลว่า การยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับ

   ได้รับคำตอบแล้วผมจะรีบจัดทำไฟล์ excel คำศัพท์ทางกฎหมายเสร็จแล้ว
   จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ

   ลบ
  4. ผมจะลองเปรียบเทียบกับ excel นะครับ ก็จะพิมพ์ 2 คอลัมน์
   สมมุติ คอลัมน์ B เป็น ศัพท์ และ คอลัมน์ C เป็น คำแปล ครับ
   ไม่จำกัดศัพท์ครับ
   ใส่แบบหลายคำที่ว่า ก็ได้ครับ
   ศัพท์จะเขียนเป็นตัวเล็กหมด จะได้ไหมครับ (เนื่องจากเป็นศัพท์เฉพาะทางก็จะงง ๆ กันหน่อย)
   เช่น
   take evidence, warrant of arrest เป็นต้น

   เนื่องจาก คุณบูรพา ไม่ได้ระบุว่า ได้ทดลองโปรแกรมไหนไป เอาเป็นว่า
   สมมุติเป็นโปรแกรม
   ศัพท์ 500 คำที่พบบ่อยที่สุดในหนังสือเรียนชั้น ป.1 - ป.3
   โปรแกรมจะแบ่งศัพท์เป็นหน้าละ 10 คำ โดยคละศัพท์ครับ
   เมื่อ click ที่ศัพท์ในแต่ละหน้า ก็จะมีเสียงอ่าน และ คำแปล
   และมีหน้ารวมการทดสอบไว้ด้วย
   เดี่ยวยังไง พอผมได้ไฟล์แล้ว ก็ค่อยว่ากันต่อครับ
   ขอบคุณครับ ที่สนใจ

   ลบ
  5. เข้าใจแล้วครับ ผมใช้โปรแกรม 1000 คำศัพท์ครับ
   ตอนนี้ดำเนินการอยู่ครับ เสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับ

   ลบ
  6. ผมได้ดำเนินการไประดับหนึ่งแล้ว
   แต่ติดปัญหาบางประการ ต้องการสอบถาม
   ขออนุญาตคุยทางอีเมลได้ไหมครับ

   ลบ
  7. เอ่อ...ผมหาอีเมลคุณยุทธนาไม่เจอครับ
   ไม่ทราบดูได้จากที่ไหนครับ

   ลบ
  8. ขอโทษด้วยครับ
   yudhana8715@gmail.com
   ครับ
   แจ้งไว้ด้านล่าง ที่ ติดต่อ ครับ

   ลบ
 8. 555 ตาไม่ดีครับเจอแล้วครับ
  เดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. พอผมคลิกจะโหลด "อันตราย มีมัลแวร์อยู่ข้างหน้า"
  ผมใช้ NOD.32V.4 และ SuperAntiSpyware เฝ้าาเครื่องแค่ 2 ตัวครับ อัพเดทอัตโนมัติตลอดครับ
  ( หาที่ลงภาพไม่เจอ แคปภาพไว้้แล้ว )

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ระบบ comment ของ blogger ไม่ได้เอื้อต่อการลงภาพครับ ช่วยบอกชื่อโปรแกรมหน่อยครับ

   ลบ
 10. โปรแกรมนี้ครับ ผมใช้ โครมครับ ลองตัวอื่น ๆ ไม่มีปัญหาครับ ระบบขึ้นให้โหลดปกติ ยกเว้น เครื่องคิดเลข ครับ


  โปรแกรมฝึกพิมพ์ แป้นเครื่องคิดเลข
  - เกี่ยวกับโปรแกรม และ download

  ตอบลบ
 11. สวัสดีครับ มีประโยชน์มากๆๆๆ อยากได้ โปรเเกรม ที่นำศัพท์ GAT ของครู สมศรี 4 เเผ่น มาทำบ้างอะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอนนี้ยังไม่มีไฟล์ศัพท์ที่บอกมาครับ
   ถ้ามีไฟล์คำศัพท์ แล้ว ช่วย เมล์มาได้เลยครับ จะได้นำไปลงโปรแกรมต่อไปครับ

   ลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ20 ตุลาคม 2556 11:32

  ขอบคุณมากครับ ผมตามหามานานแล้วครับ เป็นประโยชน์มาก ครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ ^_^

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับโปรแกรมเรียนรู้ดีๆ แบบนี้
  หนูอยากเก่งอังกฤษ หนูจะพยายามเรียนรู้เยอะๆ นะค่ะ
  ขอให้พี่มีความสุขมากๆค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ น้องเอ๋ พยายามสะสมศัพท์ไว้ทุก ๆ วันนะครับ
   ต้องการให้ทำศัพท์จากหนังสือเรียนเล่มไหนก็เมล์ติดต่อได้ครับ yudhana8715@gmail.com

   ลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ26 มีนาคม 2557 08:32

  ดีมาก ๆ ครับ เป็นวิทยาทานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้พัฒนาโปรแกรมมีความสุข เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ไปนะครับ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ15 เมษายน 2557 15:06

  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  ตอบลบ
 17. เจอสักทีสิ่งที่ผมต้องการ ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หมายถีงโปรแกรมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ

   ลบ
  2. โปรแกรมคำศัพท์ กับกริยา 3 ช่องครับ ^[++++]^

   ลบ
  3. ผมอยากให้มีโปรแกรมที่สอนให้เรียงประโยคด้วยน่ะครับ พอที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าครับ

   ลบ
  4. พอจะมีตัวอย่างไหมครับ เช่น จาก website เป็นต้นครับ ถ้ามีเนื้อหาแล้ว การเขียนโปรแกรมคงไม่ยากครับ

   ลบ
  5. http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=878
   ประมาณนี้ครับ แต่อยากให้มีประโยคมากกว่านี้โดยการเอาศัพท์ที่อยู่ในโปรแกรมข้างต้นมาต่อยอดน่ะครับ

   ลบ
  6. น่าสนใจมากครับ
   จะลองหาทางทำดูครับ
   มีหลาย web ที่ให้ทำ on-line ครับ
   http://english-for-thais.blogspot.com/2008/03/102.html หน้าที่รวมเลยครับ

   ลบ
  7. ขอบคุณครับ -/\-

   ลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ28 เมษายน 2557 23:16

  ขอขอบคุณแทนเด็กไทย

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ
  ดีกว่าการท่องศัพท์จากหน้ากระดาษเยอะเลยค่ะ
  ถึงจะเจอช้า แต่ก็ดีกว่าไม่ได้เจอ :-D

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ คงได้ประโยชน์บ้างครับ ไม่มากก็น้อยครับ อยากได้ชุดคำศัพท์เฉพาะ สามารถทำได้ครับ เมล์ติดต่อผมได้ครับ

   ลบ
 21. ขอบคุณมากๆเลยคับ เป็นประโยชน์มากๆเลย ขอบคุณที่ทำมาน่ะ จะไปลอง Toeic พอดี ขอบคุณมากๆคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีคำศัพท์เกี่ยวกับวิศวมั้ยคับ ถ้าเป็นของวิศวกรรมโยธาดีเลยคับ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะคับ

   ลบ
  2. มี website ไหนแนะนำไหมครับ ถ้ามี website ที่เก็บรวบรวมศัพท์เหล่านี้ไว้แล้ว ผมก็สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบได้นะครับ
   โดยเฉพาะในเนื้อหาเฉพาะทางแบบนี้ด้วยครับ ต้องพึ่งพาความรู้จาก web นั่น ๆ ครับ

   ลบ
 22. ชอบคุณมากๆคับ ผมจะนำความรู้ที่ได้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ
  เว็ปนี้เป็นเว็ปที่ดีมากเลย เท่าที่ผมเจอ ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ คงเกิดประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อยครับ เช่นเคยครับ หากต้องการมีโปรแกรมท่องศัพท์ ในชุดศัพท์ของตัวเอง สามารถ เมล์ให้ผม ทำ ได้ครับ
   เมล์มาที่ yudhana8715@gmail.com
   ครับ

   ลบ
 23. โปรแกรมท่องสูตรคูณ ป 2 รันบนวิน 7 ไม่ได้ครับ พอจะมีคำแนะนำไหม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอยืนยันว่า run ได้ครับ เพราะเครื่องผม และ หลานชาย ก็ใช้ windows 7 ครับ
   รบกวน ขอทราบรายละเอียดหน่อยครับว่า ติดขัดตรงไหนครับ หรือ มี error แสดงอย่างไรครับ
   เมล์ คุย กับผมเลยก็น่าจะสะดวกครับ yudhana8715@gmail.com

   ลบ
 24. ดำ อันดามัน29 กรกฎาคม 2557 21:55

  ขอบพระคุณมากคับ สำหรับสิ่งที่ดี

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณคะ สำหรับ freeware ดีๆ เพื่อนปุ๊ส่งมาให้ และได้ copy เพิ่มเติมและแจกจ่ายไปยังเพื่อนๆ น้องๆ ที่รู้จัก
  และขอเป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาโปรแกรม และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ร่วมจัดทำเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ ปุ๊ก็ช่วยแปล ช่วยตรวจโปรแกรมด้วยนะครับ มีอะไรผิดพลาดก็แจ้งมาได้ครับ

   ลบ
 26. เป็นอะไรที่ง่ายมาก เข้าใจ สนุก มีความสุขที่เห็นเจ้าตัวน้อย พยายามฝึกอยู่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เริ่มต้นเลยก็ทำให้ลูกสาวใช้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับ อีกอย่างเป็นการลดงานของเรา(ผู้ปกครอง) ลงไปได้เยอะครับ ให้เขาทำกับคอมพิวเตอร์ ส่วนเราก็เพียงคอยให้กำลังใจอยู่ใกล้ ๆ เท่านั่นเองครับ

   ลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2557 21:22

  โหลดลงเครื่อง ให้ลูกชายเรียนคำศัพท์ทุกเย็นหลังกลับจากโรงเรียนค่ะ ดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครับ เป็นการเสริมเรื่องวินัยให้กับเด็กด้วยครับ เด็กจะรู้จักการสะสมครับ

   ลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2557 23:18

  ลองเล่นดูแล้วดีมากมากครับ ช่วงนี้พยายามเอามาเล่นเรียนกับลูกๆทุกวันเลย ขอบคุณครับ/Bob

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ หวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

   ลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2557 10:27

  ขอบคุณมากครับสำหรับสิ่งดีๆ ตอนนี้ผมเอาลงให้เด็กๆ เกือบ 10 คน แล้วครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ คงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ

   ลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2557 10:32

  ขอบคุณมากๆค่ะ ขอผลบุญที่เกิดจากการให้ครั้งนี้ ส่งผลให้พี่มีแต่ความเจริญนะคะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2557 22:18

  ขอบคุณมากๆค่ะที่แบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคม

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ23 กันยายน 2557 22:11

  ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ค่ะ
  ขอให้บุญกุศลของการทำความดีทั้งหลาย โปรดช่วยดลบันดาลให้ทุกๆท่านประสบความสำเร็จ บรรลุจุดมุ่งหมายที่ดีต่อไป ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 33. โปรแกรมคำศัพท์ มันไม่เต็มจอ ครับ มันล้น ออกไปกดปุ่มแทบไม่ได้ ขอบล่างมันล้นไป ซ้อนกับ แถบบารืด้านล่างกดยากมาก เล่อนขึ้นมันก็เด้งลงมา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครับ ค่าขนาดของโปรแกรมจะเป็นค่าคงที่ครับ
   ปกติแล้ว ถ้าเป็นโปรแกรมรุ่นหลัง ๆ จะตั้งขนาดโปรแกรมให้เท่ากับจอของเครื่อง netbook ที่เป็นจอเล็กที่สุดในกลุ่มคอมพิวเตอร์ครับ
   รบกวนช่วยบอกชื่อโปรแกรมหน่อยครับ ผมจะได้ปรับขนาดโปรแกรมให้พอดีครับ
   รบกวนด้วยครับ

   ลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2557 22:43

  Thank you very much. May God bless you with all the best, strength, wealth, health, hope and so on.

  ตอบลบ
 35. เป็นกุศลอย่างยิ่งครับ สำหรับการเผยแพร่สิ่งที่ดี ประเทืองสติและปัญญา ขออนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ ขอให้ท่านคิดสิ่งใด หวังสิ่งใด ขอให้ได้ดั่งใจปราถนา อุดมด้วยสติและปัญญาด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม 2558 19:35

  อาจารย์ครับผมลงโปรแกรมแล้ว เมื่อคลิกต้องรอนานมากกว่าจะมีเสียง จะแก้ไขอย่างไรครับ ขอขอบพระคุณแทนเด็กๆที่มอบสิ่งดีดีสำหรับพวกเขา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปกติ เสียงแรก จะมาช้า เสียงต่อ ๆ ไป ไม่ควรมีปัญหา ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับว่า โปรแกรมชื่ออะไรครับ และเครื่องคอมฯ ที่ใช้ เป็นเครื่องรุ่นไหน ใช้ windows version อะไร ครับ

   ลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม 2558 18:35

  อาจารย์ครับ ผมหมายถึงโปรแกรม smile 1-6 ครับ เมื่อคลิคที่คำศัพท์จะต้องรอนานครับจึงจะมีเสียงอ่าน คอมพิวเตอร์ของผมเป็นคอมพิวเตอร์dell window 8 ครับ เพิ่งซื้อมาเมือ 4 เดือนที่แล้วครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เอ ทำไงดีครับ เท่าที่ผ่านมา ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยครับ ยิ่งเป็น เครื่องใหม่ด้วยครับ ช่วยบอกโปรแกรมอีกทีครับ เช่น smile 1 ที่ศัพท์ชุดที่ ... ผมจะได้ทดลองดูครับ
   ขอโทษด้วยครับ ที่เกิดปัญหา

   ลบ
  2. ผมทดลองกับ windows 8 ครับ ก็ปกติดีครับ

   ลบ
 38. อาจารย์ครับ ได้ทำโปรแกรมท่องคำศัพท์จากข่าวหรือยัง ถ้าไม่ทำผมจะทำเป็นไฟล์เอกเซลส่งให้ได้ไหม ที่มาก็คือคำศัพท์ที่แนะนำไว้ด้านบนนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังครับ ติดอยู่ 2 ประเด็นครับ คือ ไฟล์ที่มีเป็น PDF เลยต้องแปรงร่างเป็น excel แยก ศัพท์ กับ คำแปล ออกเป็นสอง column ถ้า ได้ไฟล์จากคุณ Saring ก็จะแก้ไขปัญหานี้ไปได้ครับ
   ประการที่ 2 ศัพท์มีเยอะมาก คิดว่า คงมีหลายร้อยคำที่ผมไม่ได้อัดเสียงไว้ คงใช้เวลาอัดเสียงอีกนานครับ
   รบกวน ส่งไฟล์มาด้วยครับ
   yudhana8715@gmail.com
   ขอบพระคุณมากครับ

   ลบ
  2. ได้ครับ จะเริ่มทำเลย แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ

   ลบ
  3. เริ่มทำก็เริ่มสงสัย ไม่รู้โปรแกรมรองรับคำศัพท์หลายคำหรือเปล่า เช่นคอลัมหนึ่ง bed of rose คอลัมสอง ชีวิตที่สุขสบาย อย่างนี้อะครับ แต่ผมจะทำให้หมดเลย ถ้า
   โปรแกรมไม่รองรับก็ตัดออกไปนะครับ

   ลบ
  4. ได้เลยครับ พิมพ์ สองคอลัมน์ครับ ศัพท์ 1 และ คำแปล 1 คอลัมน์ครับ

   ลบ
  5. ศัพท์มีจำนวนมากครับ เกรงใจคุณ Saring จริง ๆ

   ลบ
 39. จะทำไปเรื่อยๆ ไม่รีบร้อนคับ ใช้โปรแกรมของจารย์มาเยอะละ ทั้งพี่ม1 และน้องป2

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบพระคุณครับ ของ ม.1 นั่นเล่มไหนครับ เผื่อสนใจจะทำของ ม.2 ต่อครับ

   ลบ
 40. กริยาสามช่องคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ออ เข้าใจละครับ ไม่ได้ใช้เป็น หนังสือ ครับ

   ลบ
 41. ขอบคุณท่านมากจริงๆครับ ตอนนี้ผมใกล้จะสอบ gat แล้ว มีปัญหาเรื่องศัพท์มาก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คงมีสักโปรแกรมที่พอจะช่วยได้ นะครับ

   ลบ
 42. ขอบคุณมากๆๆค่ะ มีประโยชน์จริงๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ เป็นกำลังใจในการทำงานที่ดีมาก ๆ ครับ

   ลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2559 03:05

  เป็นประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณครับที่สร้างโปรแกรมดีๆขึ้นมา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ดีใจที่เป็นประโยชน์ครับ ขอบคุณครับ

   ลบ